Hizmet Bölgesi

İstanbul Geneli

Vidanjör Nedir?

Vidanjör Nedir?

2021-04-10 16:13:02

Vidanjör kelimesi ve kökeni Fransızcadan gelir. Fransızca (VIDANGEUR) boşaltıcı sözcüğünden alıntıdır. Bu hizmet santrifüj pompasıyla birlikte, içinde bulunan emme gücü ile atık suları temizlemesi, pis su ve tıkanıklık yaratan maddeleri tahliyesinde kullanılır. Aynı zamanda içinde bulunan tanka, bu atıkları doldurup boşaltma işlemlerini sağlayan, özel üretilmiş araçlardır.

Vidanjörler fosseptik kuyuları içerisinde biriktirilmiş olan, bir takım insanı atıkların çekilmesinde kullanılır. Ayrıca büyük şehirlerde oluşmuş lağım tıkanıkları gibi kalıplaşmış kirleri açmak içinde kullanılır.

Özellikle ülkemizde insan nüfusunun artması ile birlikte, faaliyet ve kullanım oranları da artmış bulunmaktadır. İnsan yoğunluğundan dolayı oluşan atıkların tahliye edilmesinde, yine vidanjör araçları devreye girer.

Sanayi yapılarının ve sanayileşmenin yaygınlaşması, bununla birlikte endüstriyel işletmelerin her alanda faaliyet göstermesi, bu işletmelerde ürünlerin üretilmesi sonrasında, oluşan atıkların tahliye edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İnsanların yaşadığı binalarda, kamu binalarında, özel sektöre bağlı binalarda olmak üzere, her alanda pis su tesisatı bulunmak zorundadır.

Pis su atıklarının aktarıldığı kanalizasyon sistemleri, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde kullanılan foseptik çukurları, kuyularında biriken atıkların temizlenmesinde ve sondaj faaliyetleri neticesinde oluşan su kalıntılarının vakumlanması, şebeke sistemlerindeki tıkanıklıklar gibi her türlü atıkların temizlenmesi işlemlerinde, vidanjörler kullanılır.